IKK De Regenboog Lunteren

Welkom bij Interkerkelijk koor de Regenboog

Interkerkelijk koor de Regenboog is een gemengd koor  met ongeveer 75 enthousiaste leden. Wij zingen vanuit een christelijke achtergrond liederen die een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Dit doen we door medewerking te verlenen tijdens kerkdiensten en concerten. En in samenwerking met met andere koren en musici tijdens concerten.