Welkom bij Interkerkelijk koor de Regenboog

Interkerkelijk koor de Regenboog is een gemengd koor met 85 enthousiaste leden. Wij zingen vanuit een christelijke achtergrond liederen die een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Dit doen we door medewerking te verlenen tijdens kerkdiensten en concerten. En in samenwerking met andere koren en musici tijdens concerten.