Waarom de naam 'de Regenboog' ?

God heeft na de zondvloed Noach en zijn nageslacht, waar ook wij toebehoren, een teken gegeven. Een boog van licht met prachtige kleuren aan de hemel tussen de wolken en de zon. God belooft, dat als Hij de boog laat zien, Hij aan Zijn mensen zal denken en hen zal beschermen. Het licht van de regenboog is een teken van Gods oneindige trouw aan ons. U kunt dit ook lezen in Genesis 9 : 8-17. Wij mogen zingen van die oneindige trouw en genade, die God aan ons bewijst. Hem komt toe alle lof en eer! Samen zingen tot Gods eer.

Onze repetities

Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Oude Kerk in Lunteren. De contributie is €42,50 per kwartaal.  Wilt u graag een keer meezingen om te kijken of u lid wilt worden van ons koor? Stuur dan een bericht naar:  secretaris@ikkderegenbooglunteren.nl

Het bestuur

Het bestuur van ons koor wordt gevormd door:

  • Jan Bos  -  interim voorzitter 
  • Marjon Roelofsen  -  algemeen bestuurslid/2e voorzitter
  • Bram ten Ham   -  penningmeester
  • Henriëtte van Stempvoort  -  secretaris (secretaris@ikkderegenbooglunteren.nl)
  • Ciska Hooijer    -    muziekbibliothecaris