Waarom de naam 'de Regenboog' ?

God heeft na de zondvloed Noach en zijn nageslacht, waar ook wij toebehoren, een teken gegeven. Een boog van licht met prachtige kleuren aan de hemel tussen de wolken en de zon. God belooft, dat als Hij de boog laat zien, Hij aan Zijn mensen zal denken en hen zal beschermen. Het licht van de regenboog is een teken van Gods oneindige trouw aan ons. U kunt dit ook lezen in Genesis 9 : 8-17. Wij mogen zingen van die oneindige trouw en genade, die God aan ons bewijst. Hem komt toe alle lof en eer! Samen zingen tot Gods eer.

 

De Regenboog 

Interkerkelijk koor is opgericht in januari 2009 onder leiding van dirigente Ineke Bos-Strootman 2009-2022. Vanaf 2023 is dirigent Evert van de Veen onze dirigent.

Ons koor heeft momenteel 87 koorleden in alle leeftijden en kerkelijke achtergronden.

 

Onze repetities

Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Oude Kerk in Lunteren. 

 

Het bestuur

Het bestuur van ons koor wordt gevormd door:

  • Jan Bos  -   voorzitter 
  • Marjon Roelofsen  -  penningmeester
  • Henriëtte van Stempvoort  -  secretaris (secretaris@ikkderegenbooglunteren.nl)
  • Ciska Hooijer    -    muziekbibliothecaris
  • Edwin Meerveld  -  algemeen bestuurslid