Dirigente Jeannette van t'Veld 

Jeannette van t’ Veld heeft gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium de vakken Orgel, Kerkmuziek en Piano  en is in 1986 afgestudeerd. Later heeft ze Klassieke Zang aan de Schumann Academie gestudeerd waarbij ze werd gecoacht door Joke de Vin. Momenteel studeert ze Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool,  geeft ze orgel- piano- zangles aan jong en oud, zowel beginners als gevorderden in haar praktijk aan huis. Is als  kerkmusicus  cantor werkzaam in diverse gemeenten. Verleende ze haar medewerking als soliste aan diverse concerten en zong solopartijen uit stukken uit Krönungsmesse van Mozart, Gloria van Vivaldi, Mattheus Passion van J. S. Bach en nog vele andere.

Daarnaast is ze sinds 28-05-2022 onze dirigente van Interkerkelijk koor de Regenboog en dirigeert ze het koor Con Amore in Renswoude.