Ik geef je nieuwe hoop, nieuwe krachten een nieuwe toekomst.

Het jaar 2021 is voorbij, en het nieuwe jaar 2022 is begonnen. Ook al overzien wij de toekomst nog niet en vragen we ons misschien af wat de toekomst zal brengen:  

* Ik ben er voor jou, op elk moment en in alle omstandigheden. Ik heb het allerbeste met je voor. Zie uit naar Mijn hoopvolle toekomst die Ik je zal geven. Ik koester gedachten van vrede over jou, en niet van onheil. Ik heb jouw geluk voor ogen en Ik heb een prachtig plan voor je leven. (Jer.29:11)

* Ook al verandert er van alles om je heen, er zal nooit iets veranderen aan Mijn liefde voor jou. Ik ben Dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst die voor je ligt. (Hebr.13:6)

* Wat er ook gebeuren zal, Ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. (Mat.28:20)

* Jouw tijden zijn in Mijn hand. (Ps.31:16)

* Ik overzie heel jouw levensweg, Ik onderwijs je en leer je de weg die je moet gaan, Mijn oog rust op jou. (Ps.32:8)

* Laat je niet opjagen door de dingen van de wereld, door de drukte en stress. Mijn Geest gaat altijd met je mee, Hij woont als de liefdevolle Trooster en Helper in je hart. Hij leid je door alles heen. In mijn nabijheid komt je ziel tot rust en vind je Mijn vrede die de wereld je nooit kan geven. (Ps.62:2,6,Joh.14:26,27)

* Mijn goedheid en genade voor jou zijn elke morgen nieuw. (Kla.3: 22)

* Mijn tedere zorg is heilzamer dan wat anderen jou ooit kunnen geven. Mijn genezende werk in jou, gaat veel dieper dan jij kunt verlangen. Mijn kracht werkt in jou, en Ik kan oneindig veel meer doen dan jij ooit kunt vragen of denken. (Ef.3:20)

* Mijn woorden van troost tillen jou op, Ik draag jou, dag aan dag. (Ps.68:20)

* Ik hou van jou en Ik laat je nooit meer gaan. Jij bent Mijn geliefde kind. Jouw leven is veilig en geborgen bij Mij. Ook in het nieuwe jaar dat voor je ligt! (Ps.91:4, Kol 3:3)

 

Wij wensen u en allen die u lief zijn  een heel voorspoedig, hoopvol en gezond nieuw jaar!